Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe za rok 2018

PDFBilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r..pdf (112,37KB)

PDFRachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 r..pdf (105,04KB)

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r..pdf (100,95KB)

PDFinformacja dodatkowa.pdf (175,10KB)