Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe za rok 2021

PDFbilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r..pdf (324,18KB)

PDFrachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 r..pdf (321,82KB)

PDFzestawienie zmian w funduszu sporządzone na dzień 31.12.2021 r..pdf (313,58KB)

PDFinformacja dodatkowa.pdf (515,49KB)