Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych na rok 2022


Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych na rok 2022.

PDFZapytanie ofertowe - świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych.pdf (1 013,46KB)

DOCZapytanie ofertowe - świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych.doc.doc (49,00KB)

DOCProjekt umowy - świadczenie uslug schronienia dla osob bezdomnych.doc (108,50KB)

DOCZalącznik do zapytania ofertowego - świadczenie uslug schronienia dla osób bezdomnych.doc (29,00KB)

Oferty należy składać do 26 listopada 2021 r. do godziny 15.30.

Protokół do wyboru oferty do zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zdzieszowice

PDFProtokół z wyboru oferty do zapytania ofertowego na świaczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zdzieszowice.pdf (29,27KB)